دستگاه های کشمش

دستگاه های کشمش شامل محصولاتی که برای کشمش است (مانند:دستگاه های دم گیر کشمش، پوچ گیر، سورت کن، شستشو و خشک کن، خط کامل).

دستگاه کشمش عمودی پوچگیر

دمگیر کشمش عمودی با پوچ گیر

هدف اصلی دستگاه دمگیر کشمش عمودی، کندن دم های کشمش است.اما علاوه بر این، گرد و غبار، خرد کردن و حذف چوب و… از کاربرد های دیگر این دستگاه است که مناسب کارگاه ها، کارخانه ها و کشاورزان است.

دستگاه دمگیر کشمش عمودی

هدف اصلی دستگاه دمگیر کشمش عمودی، کندن دم های کشمش است.اما علاوه بر این، گرد و غبار، خرد کردن و حذف چوب و… از کاربرد های دیگر این دستگاه است که مناسب کارگاه ها، کارخانه ها و کشاورزان است.

خروج از نسخه موبایل